Proje Hakkında

Gerçek Ötesi Çağda Anahtar Yurttaşlık Becerilerinin Geliştirilmesi: Haber Okuryazarlığı ve Eleştirel Düşünme (ESSENTIAL – Enhancing Key Civic Competences for the Post-truth Era: News Literacy and Critical Thinking)

Essential projesi, Erasmus+ Programı kapsamında yetişkin eğitimi alanında iki yıllık bir KA2 stratejik ortaklık projesidir. 

Koordinatörlüğünü Belgrat Şehir Kütüphanesi’nin (Sırbistan) üstlendiği projede diğer ortaklar Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (Türkiye), Letonya Milli Kütüphanesi (Letonya) ve UPI Zalec Yetişkin Eğitim Merkezi’dir (Slovenya).

Projenin amacı içinde bulunduğumuz gerçek ötesi çağda giderek önem kazanan haber okuryazarlığı ve eleştirel düşünme becerilerini toplum bireylerine kazandırmaktır. Bu amaçla proje kapsamında dört çıktı üretilmesi hedeflenmektedir. Bunlardan birincisi haber izleme, paylaşma ve üretme davranışları ve haber okuryazarlığı becerileri üzerine yazılmış ve ortak ülkelerde yürütülecek anket çalışmaları ile toplanacak verileri de yansıtacak olan bir arka plan dokümanıdır. İkincisi haber okuryazarlığı üzerine geliştirilecek bir eğitim programı, üçüncüsü yetişkinlere haber okuryazarlığı eğitimi vermek isteyen eğiticiler için geliştirilecek bir rehber ve dördüncüsü ise geliştirilmiş eğitim materyallerini içeren kitlesel çevrimiçi açık kurstur (MOOC – Massive Open Online Course).