Essential Projesi

Gerçek Ötesi Çağda Anahtar Yurttaşlık Becerilerinin Geliştirilmesi: Haber Okuryazarlığı ve Eleştirel Düşünme (ESSENTIAL – Enhancing Key Civic Competences for the Post-truth Era: News Literacy and Critical Thinking), başlıklı proje, Erasmus+ Programı kapsamında yetişkin eğitimi alanında iki yıllık bir KA2 stratejik ortaklık projesidir. 

Koordinatörlüğünü Belgrat Şehir Kütüphanesi’nin (Sırbistan) üstlendiği projede diğer ortaklar Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (Türkiye), Letonya Milli Kütüphanesi (Letonya) ve UPI Zalec Yetişkin Eğitim Merkezi’dir (Slovenya).