İletişim

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Edebiyat Fakültesi B Kapısı
06800 / Beytepe / Ankara / Türkiye
 bby@hacettepe.edu.tr – 0 (312) 297 82 00